Imenica količina

Deklinacija imenice količina glasi ovako:

Jednina:                                           Množina:

nominativ: količina                             količine

genitiv: količine                                  količina

dativ: količini                                      količinama

akuzativ: količinu                                količine

vokativ: količino                                  količine

instrumetnal: količinom                      količinama

lokativ: količini                                    količinama