Imenica kamen

Imenica kamen je gradivna imenica kao što je to slučaj sa imenicama vuna, pamuk, pesak, šećer, voda, brašno...

Reći ćemo da gradimo kuću od kamena, da je ograda od kamena; što označava materijal od čega je sagrađen ili sačinjen pojam o kom se govori.

Čest je slučaj da imenica kamen može biti i zajednička, kada može imati i pravu množinu (kamen-kamenovi); dok po pravilu gradivne imenice nemaju oblike množine.