Imenica istok u vokativu

Najčešće vlastite imenice neće imati poseban oblik u vokativu, odnosno tipičan nastavak -o. I to samo pojedine imenice.

Primeri:

Marija, dođi do mene. umesto: Marijo, dođi do mene.

Aleksandra, šta to radiš? 

Luka, dođi!

Kada je u pitanju imenica istok koja označava vlastito muško ime, vokativ će glasiti Istoče, po analgoiji sa ostalim muškim imenima koja se završavaju na suglasnik (Igore, Dejane, Bojane, Vuče).

Ali kada je reč o stranama sveta (istok, zapad, sever, jug), postavlja se pitanje da li je vokativ, kao padež koji označava dozivanje, zaista neophodan.

U pojedinim situacijama su mogući oblici vokativa ovih reči:

Truli Zapade, šta nam uradi!