Imena Dario, Mario, Silvio

Između suglasnika i-o ne piše se glas j, osim kada je j deo osnove tih reči:

Antonio, Antoniom, Silvio, Silviom, Dario, Dariom, radio, radiom.

Ali:

zmija, zmijo, Silvija, Silvijom, Srbija, Srbijo.