Glasovne promene u reči bešavni

U reči bešavni, koja je nastala od reči bez i šav(ni), izvršene su sledeće glasovne promene:

!) jednačenje suglasnika po zvučnosti-bez+šavni=beavni

2) jednačenje suglasnika po mestu tvorbe-bes+šavni=beššavni

3) gubljenje suglasnika-bešavni.