Glagolski oblici koji se grade od svršenih i nesvršenih glagola

Od nesvršenih glagola grade se imperfekat i glagolski prilog sadašnji,kao i pravi prezent; a od svršenih glagola grade se glagolski prilog prošli i aorist.