Glagoli koji označavaju stanje

Ukoliko se glagol mirisati odnosi na biljke sa značanjem cveće lepo miriše, onda će taj glagol označavati stanje. Isti je slučaj i sa glagolima izrasti i ozeleneti, jer biljke mogu da izrastu i da ozelene, a to predstavlja stanje koje se dešava u prirodi.

Primeri:

Drveće je konačno ozelenelo.

Ruže su lepo mirisale.