Glagol biti

U primeru Kada je o večeri bilo je bilo je glagol biti u perfektu.