Geografska imena posle zajedničke imenice

Kada ime stoji neposredno posle zajedničke imenice, poželjno je da oba budu u istom padežu: na reci Rzavu, u gradu Obrenovcu, iz pokrajine Vojvodine.

Geografsko ime može ostati i u nominativu ako je višečlano ili malo poznato: na jezeru Titikaka, u gradu Gabrovo.