Doći sa ili bez roditelja

Predlozi sa i bez zahtevaju različite padeže. Uz predlog sa koristiće se instrumental, a uz predlog bez-genitiv. Tako da je pravilno reći doći sa roditeljima, doći bez roditelja.