Deklinacija imenice drvo

Deklinacija zejedničke imenice drvo glasi:

Nominativ: drvo; drva

Genitiv: drveta; drveta

Dativ: drvetu; drvima

Akuzativ: drvo; drva

Vokativ: drvo; drva

Instrumental: drvetom; drvetima

Lokativ: drvetu; drvetima

Tako da će oblik drveta biti u genitivu jednine ili množine što će zavisiti do akcenta i konteksta rečenice u kojoj se reč nalazi.

Primer:

U mojoj bašti nalaze se tri ogromna drveta.