Broj i brojna imenica

Brojevi su promenljiva vrsta reči koja označava broj pojmova označenih imenicom ili neki redosled pojmova označenih imenicom

Primeri:

U razredu je dvadeset i dva učenika.

Imam još četiri ispita da položim.

Stigao je prvi na cilj.

Brojne imenice na -ica označavaju tačan broj muških lica od 2 do 99 i u srpskom jeziku mogu biti u funkciji osnovnih brojeva.

Primeri:

Sedmorica muškaraca igra fudbal.

Dvojica muškaraca redovno prati sve fudbalske utakmice.