Broj dva u muškom rodu

Muški rod broja dva glasi ovako:

nominativ: dva

genitiv: dvaju

dativ: dvama

akuzativ: dva

vokativ: dva

instrumental: dvama

lokativ: o dvama

Primer:

Od dvaju mušakaraca u sobi jedan je moj brat.