Alegorija

Alegorija je stilska figura koja predstavlja produženu ili proširenu metaforu na celu sliku ili celu radnju.

Alegorija označava upotrebu preči u prenesenom smislu, a taj smisao se otkriva kada određene pesničke slike zamenimo pojmovima i kada ustanovimo njihovo pravo značenje.

Basne kao književna vrsta predstavljaju alegoriju.

Pesma Dolap Milana Rakića je alegorična jer dolap koji muktorpno radi zapravo predstavlja i simboliše čoveka.