Zaliti/zalevati i politi/polevati

Cveće može da se zaliva i poliva, a ne i da se zaleva i poleva.

Dva pravilna glagola u infinitivu će glasiti zalivati i polivati ili zaliti i politi.

Primer:

Zalij cveće popodne!