Zahvaliti ili zafaliti

Kada želimo nekome da kažemo hvala za ono što nam je učinio, koristićemo glagol zahvaliti

Kada nam nešto nedostaje ili smo ostali bez nečega, onda ćemo koristiti glagol zafaliti.

Ova dva glagola ne treba mešati.

Primeri:

Zahvaljujem Vam se na saradnji.

Baš mi je zafalilo šećera.