Vladiki ili vladici

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna pravilan će biti izraz vladici.

Primer:

Vladici Danilu je bilo teško da se odluči da li da ratuje ili ne.