Višlji ili viši

Komparacija prideva visok glasiće: viši, najviši. Tako da će primeri visočiji i višlji biti gramatički netačni što se potvrđuje ne samo u gramatikama srpskog jezika, već i u Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna.

Primeri:

Miloš je viši od Marka.

Najviša zgrada u gradu je ona u kojoj ja živim.