Vidio ili vidjeo

Ekavskom kratkom e odgovara u ijekavskom izgovoru i ispred o nastalog od l na kraju sloga:

video-vidio

želeo-želio

hteo-htio

Primeri:

Vidio sam ga sinoć u gradu.

Htio sam ti reći nešto važno.