Ustvari ili u stvari

Pravilno je reći u stvari, dakle odvojeno, a ne ustvari.

U stvari, mislim da si ipak u pravu.