Uredu ili u redu

Ovaj izraz biće pravilno napisan samo odvojeno-u redu.

Reč u je predlog, a reč red je imenica.

Ovaj izraz imaće sledeće značenje: biti pod kontrolom, sve je sređeno, biti dobro...

Primeri:

Da li ti se kola ponovo kvare ili je sada sve u redu?

Sada je konačno sve u redu.