Upravu sam ili u pravu sam

Tačan će biti isključivo izraz sa odvojenim pisanjem.

U pravu si bio kada si mi rekao istinu. Kada je reč o tome, ti si bio u pravu. 

Potpuno je neprihvatljiv izraz u kome nema odvojenog pisanja, prvenstveno zato što se time gubi osnovno značenje izraza, koji znači imati pravo, govoriti istinu.