Upotpunosti ili u potpunosti

Pravilan je izraz u potpunosti, dakle sa odvojenim pisanjem predloga i imenice.

Primeri:

U potpunosti se slažem sa tvojim stavom.

On je uspeo da u potpunosti izvrši sve zadate zadatke.