U vezi nečega ili u vezi sa nečim

Pravilno je reći u vezi sa nekim / nečim. Reč veza podrazumeva da je jedan predmet / pojam vezan za neki drugi i da je u vezi sa njim, pa će zato pravilno biti u vezi sa čim, u vezi sa kim, u vezi sa tim...