U Užicu ili u Užicama

Pravopis srpskoga jezika Matice srpske preporučuje da je bolje koristiti u Užicu nego u Užicama.

Primer:

Živim u Užicu.