U buduće ili ubuduće

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna pravilan će biti izraz ubuduće.

Primer:

Ubuduće pazi šta radiš.