U banki ili u banci

Dativ imenice banka glasi banci.

Primer:

U banci su uvek velike gužve.