Troduplo ili trostruko

Pravilan će biti izraz trostruko, sa značenjem tri puta više, veće ili bolje.

Dok će izraz troduplo biti nepravilan, i kada se logički sagleda, ovaj izraz bi značio 3x2, odnosno šestostruko.

Primer:

Trostruko je više ljudi na birou nego prošle godine.