Triumf ili trijumf

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna, pravilno upotrebljena reč je trijumf.

Primer:

Naš tim je trijumfovao na ovogodišnjem takmičenju.