Tesan/tesniji ili tesan/tešnji

Komparativ prideva tesan, besan, gorak glase:

tesan-tešnji-najtešnji
besan-bešnji-najbešnji
gorak-gorči-najgorči 

Tako da slučajevi besan/besniji/najbesniji i tesan/tesniji/najtesniji i gorak/gorkiji/najgorkiji su pravopisni i gramatički netačni. 

Ova bluza mi je tešnja od one koju sam ranije probala.

Bešnji je nego što sam mislila.

Ovo je najgorči ukus koji sam ikada probala.