Strastno ili strasno

Oblik strastno je nepravilan, dok će primer u kome je došlo do gubljenja suglasnika T biti gramatički pravilan-strasno.

Primer:

Nikada nije kasno da se ljubi strasno.