Stigao je 5 na cilj ili Stigao je 5. na cilj

Redni brojevi uvek se pišu sa tačkom. Ukoliko se ne pišu sa tačkom, onda se odnose na osnovni broj.

Miloš je stigao 5. na cilj.

Miloš ima 5 jabuka.

Milica nastupa 9. po redu.

Milica ima 9 jabuka.