Šta mi hvali ili šta mi fali

Kod reči sa značenjem nedostatak nečega pravilno će se gramatički i pravopisno izgovarati i pisati primer faliti, a ne hvaliti.

Primeri:

Fališ mi.

Šta to meni fali?