Srbijanac ili Srbin

Reč Srbijanac sa značenjem čovek poreklom iz Srbije  ili žitelj Srbije upotrebljavao se u vremenu pre 1918, bez obzira na nacionalnost.

Danas se pridev srpski upotrebljava podjednako i za Srbe i za Srbiju (državu ili teritoriju).