Škotlanđanin ili Škot

Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna preporučuje korišćenje izraza Škot, Škoti, Škotkinja. 

Izrazi Škotlanđanin, Škotlanđanka skovani su po uzoru na nemački jezik i treba ih izbegavati.

Primer:

Škoti su baš gostoljubiv narod.