Siđi dole / popni se gore ili siđi / popni se

Primeri siđi dole i popni se gore su primeri za pleonazam. Reč siđi podrazumeva da se silazi sa određene visine ili da se ide stepenicama na neki niži sprat. Reč popni se podrazumeva kretanje nagore, ili na neki viši sprat. U takvim slučajevima reči dole ili gore su nepotrebne tako da je pravilno reći idem dole ili silazimidem gore ili penjem se.