Shema ili šema

Savetuje se da se pre koristi primer šema, nego shema.

Primeri:

Ovu šemu morate nacrtati u svojim dnevnicima rada.

Šematski prikazi uvek treba da budu precizni i jasni.