Severni Srem ili severni Srem

Ukoliko kao geografska regija postoji ovo mesto (kao Gornji Milanovac, Nova Varoš), onda će se pisati obe reči velikim slovom- Severni Srem. Ako mislimo samo na severni deo grada Srema, onda ćemo napisati severni Srem.

Primer:

Miloš živi u severnom delu Srema.