Šestdeset ili šezdeset

Pravilna će biti upotreba reči šezdeset u kojoj dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti.

Primer:

Imam šezdeset godina.