Samnom ili sa mnom

Pravilan je izraz sa odvojenim pisanjem jer je sa predlog, a mnom oblik instrumentala zamenice moj. 
Tako da se pravilno piše:

Da li hoćeš da ideš sa mnom na letovanje?

Sa mnom je išla moja najbolja drugarica.