Srpski jezik

Sa ničim ili ni sa čim

Negacija u izrazima sa zamenicama uvek se piše odvojeno. Primeri:

  • ni sa kim
  • ni sa čim
  • ni od koga
  • ni na koga

Ne zavisim ni od koga.

Ni sa čim se ne može porediti ovo iskustvo.