Sa dva muškarca ili sa dvama muškarcima/ Sa dve žene ili sa dvema ženama

Brojevi jedan, dva, tri i četiri su promenljivi, tj. imaju deklinaciju i menjaju se kroz padeže. 
Nominativ: dva, dve, tri, četiri
Genitiv: dvaju, dveju, triju, četiriju
Dativ, instrumental, lokativ: dvama, dvema, trima, četirima 

Bila sam na moru sa dvema drugaricama.

Pozajmio sam skripte od dvaju drugara sa fakulteta. 

U svakodnevnoj komunikaciji često se primećuje da se ovi brojevi upotrebljavaju kao nepromenljivi.

Bila sam na moru sa dve drugarice.

Pozajmio sam skripte od dva drugara sa fakulteta.

Ovakvi primeri nisu gramatički ispravni.