S toga ili stoga

Spoj predloga za zamenicom piše se zajedno, pa će tako i spoj reči s i tog biti stoga, pa će se uvek i pisati zajedno. Primer s toga, u primeru S toga razloga (u smislu zbog toga, zato) nije prihvatljiv.

Padala je kiša. Stoga sam na posao išla kolima.

Nisam bio na redovnoj nastavi, pa sam stoga propustio dosta gradiva.

U pojedinim primerima kada se zamenica taj stavi u padež genitiv, jedino je pravilno napisati s toga, ali tada se to može posmatrati kao predoško-padežna konstrukcija (predlog s sa zamenicom taj u genitivu). Primer s tog tada neće imati značenje zato, zbog toga, već će najčešće označavati neko mesto vršenja radnje.

S tog brega se sliva najviše vode.

S tog kamena je skočio Miloš i polomio ruku.