S' ili s/sa

Predlog s/sa nikad se ne upotrebljava sa apostrofom. Ili ćemo reći idem s društvom u bioskop ili idem sa društvom u bioskop. Nikada nećemo reći idem s' društvom u bioskop. Isti je slučaj i sa predlozima k/ka, pred/preda, uz/uza.