Ručkovi ili ručci

Kao što je slučaj sa imenicama slučaj, vitez gde množina glasi slučaji/slučajevi i vitezi/vitezovi, isti je slučaj i sa imenicom ručak, pa će biti prihvatljivo i ručkovi/ručci.

Primer:

Stalno sam na nekim ručkovima tokom perioda slava.