Recepcioner ili recepcionar

Prema Pravopisu srpskog jezika iz 2010. godine pravilno će se pisati i govoriti recepcioner, dok će instrumental glasiti recepcionerom.

Primeri:

Recepcioner mi je objasnio pravila ponašanja u hotelu.

Sa recepcionerom sam razgovarala o vremenu našeg odjavljivanja iz hotela.