Radijo sam ili radio sam

Glagol raditi u perfektu glasi:

1. ja sam radio
2. ti si radio
3. on je radio

1. mi smo radili
2. vi ste radili
3. oni su radili 

Pravilno je reći i napisati ovaj glagol u perfektu isključivo bez glasa j, dakle radio

Radio sam projekat sa kolegama sa posla.

On je radio na poboljšanju svog nemačkog jezika.