Prizemniti ili prizemljiti

Pravilna će biti reč prizemljiti, a ne prizemniti.

Primer:

Dragan se malo prizemljio od kada je našao devojku. Nije više sebičan kao pre.