Predhodno ili prethodno

Reč prethodno je primer za glasovnu promenu jednačenje suglasnika po zvučnosti. Tako da će se zvučni glas D ispred bezvučnog glasa H zameniti bezvučnim glasom T. Tako da je pravilan izraz prethodno.

Primeri:

U prethodnom primeru možete videti izuzetke od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.

Vraćanje u prethodno zdravstveno stanje biće teško, ali ipak izvodljivo.