Predčas ili pretčas

Glas D je zvučan, a glas Č bezvučan pa će doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti tako da će pravilan biti izraz pretčas, a ne predčas.

Primeri:

Sutra imamo pretčas iz srpskog jezika.

Na pretčas sam malo zakasnila jer sam se uspavala.